Sa Filipino

Aug 29, 2016  

Ang mga panadang diskurso nagpapakita ng pag- uugnayang sa mga pangungusap bahagi ng texto. Ang haba ng kanilang biyahe ni mula sa America hanggang Pilipinas natagalan niya, ngunit alam niya, ang dalamhati napaglabanan, malapit na siyang. Hindi nila ikinukumpara ang pero, sa States , hindi nakawala kanyang paningin namagitang ng kanyang Ateng at bayaw, na itinirik pa mandin mga mata. At larawan nilang mag -aanak sa kanilang at pamamasyal sa iba't ibang sa panahon, sa iba't ibang background: Lincoln Memorial Mansion Statue of Independence, Golden Gate Bridge, Mga bata sa sa pangingisda, Enchanted Forest, sa Hershey Park mga birthday celebrations, Thanksgiving sa paglalaro sa snow... A, wala na silang masasabi, wika niya sa sarili.

Panahon ng kanyang panunungkulan, pinatunayan ng dating Fidel V. Ramos na niyang paunlarin ang turismo sa Pilipinas. Ayon sa nakaaalam ng takbo ng sa bumagsak ang turismo sa administrasyong online business Estrada mahina raw siyang pangulo. _______________ 4. Tapos bumalik, tumulong Donya sa Pangulong A. Roxas na mapagtibay ang kalayaan ng Krus na Pula.

Ang panonod at pagtangkilik sa mga adaptasyong teleserye at pelikula sa Asya lalo na sa Pilipinas ay nagiging isang paraan upang makita natin ang iba't ibang kultura ng iba't ibang lugar, nagkakaroon tayo ng ideya sa pamumuhay at mga nakagawian nila at paminsan nagiging batayan narin natin sila sa mga ginagawa natin sa pang araw-araw nating pamumuhay.